Gebze Yangın Tesisatı


Gebze Yangın Tesisatı, Ülkemizde yangın istatistiklerine bakıldığında daha çok ısıtma sistemi, mutfak ve aydınlatma sistemlerinde meydana geldiğini görmekteyiz. Yangınların çıkma nedenleri ise kurulum sırasında doğru cihazların kullanılmaması, düzenli bakım yaptırılmaması ve kullanıcı hatalarından kaynaklanmaktadır. Yangın ile nerede ve ne zaman karşılaşılacağı asla önceden bilinmemektedir. Bu yüzden gerekli tedbirlerin alınması can ve mal kaybı açısından önemlidir. Bulunduğunuz bölgede yangın tüpü bulunması bu önemlerden biridir. Yangın tüpü gebze bölgesinde birçok firma tarafından sağlanmaktadır. 6 kg yangın tüpü fiyatı gebze bölgesi için ortalama 100 TL aralığında değişmektedir. Çayırova yangın tüpü fiyatları da aynı ortalama arasında seyretmektedir. Gebze yangın söndürme cihazları konusunda güvenilir bir firmayla görüşebilirsiniz.

Gebze Yangın Tesisatı

Yangın Tesisatı Gebze, Ayrıca bu firmalarda yangın tüpü dolumu ve yangın tüpü bakımı da yapılmaktadır. Yangın tüpü bakımı ücreti fazla maliyetli olmamakla birlikte aksatılmaması gereken bir bakımdır. Yapılan araştırmalarda yangınlardaki en büyük can ve mal kaybının sebebi yangına geç müdahale edilmesidir. Bu durum ortadan kalktığında riskin büyük bir bölümü de ortadan kalkar. Bunun yolu da yangına neden olabilecek arızaları ortadan kaldırmak ve yangına anında müdahale edecek sistemler kurmaktan geçmektedir. Yangın tesisatı projesi bu tip durumlar için yapılması gereken önlemler arasında gelir. Firmalar tarafından yangın tesisatı hesabı yapılmalı ve uygun yangın tesisatı malzemeleri seçilmelidir.

Yangın Tesisatı Gebze

Yangın tesisatı boruları düşük tehlike ve orta tehlike olan binalarda boru tablosu yöntemine göre seçilmeli ve yangın tesisatı boru çapı hesabı doğru bir şekilde yapılmalıdır. Boruların çapları tabloya göre belirlendikten sonra hidrolik hesap yapılmalıdır. Yangın tesisatı sembolleri, projede kullanılması açısından da oldukça önemlidir. Ancak yapılan hataların başında tesisat yapıldıktan sonra yangın tesisatı periyodik kontrolü yapılmamasıdır. Bu kontrolün yapılmaması arızalara sebep olmakta ve yangın esnasında sistemin doğru çalışmamasına neden olmaktadır. Bu yüzden tesisatın periyodik kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Zaten kontrollerin her yıl yapılması zorunludur. Yapılan kontroller neticesinde kontrol raporları alınmaktadır. Yangın tesisatı uygunluk raporu 1 yıl süre ile geçerlidir. Raporun süresi dolduğunda tekrardan yangın tesisatı kontrolü yaptırmalı ve raporu yenilemelisiniz.